Nyheter

Nye perspektiver på sykepleie med utveksling fra USA

Nye perspektiver på sykepleie med utveksling fra USA

Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)

Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)