Nyheter

Økning i poenggrensene i årets opptak

Økning i poenggrensene i årets opptak

Økning i poenggrensene i årets opptak

I årets opptak er det bachelorstudiet i sosialt arbeid og sykepleie i Bergen som har hatt høyest poenggrense for å komme inn. I ordinært opptak for sosialt arbeid landet poenggrensen på 52,8, og for sykepleie i Bergen ble poenggrensen 50,1.

Et kvalitetstegn

Rektor Bård Mæland ser på økningen som et kvalitetstegn for VID.

- Jeg oppfatter det som et klart kvalitetstegn, og en styrket anerkjennelse av de yrkene vi utdanner til, at vi på mange av studiene ser en økning i poenggrensene, både på førstegangs- og ordinær kvote. Samtidig er det viktigste vi gjør å legge til rette for god læring og et godt studium for alle studenter som starter opp ved VID høsten 2020. Vi gleder oss derfor veldig til å bli kjent med alle som har takket ja til studieplass ved VID!

Økning for helsefag og sosialfag

Tallene fra årets hovedopptaket viser at poenggrensen for ergoterapi gikk opp fra 44,8 for ordinært opptak i 2019, til 45,3 i 2020. Tilsvarende tall for sykepleie i Bergen var en økning fra 49,0 i 2019 til 50,1 i 2020. Sosialt arbeid gikk opp fra 52,5 i 2019 til 52,8 i 2020.

For sykepleie i Oslo landet årets poenggrense for ordinært opptak på 49,3, hvilket er midt imellom poenggrensene for de to opptakene som ble gjort i Oslo i 2019 ved studiested Diakonhjemmet og studiested Diakonova. Grunnet sammenslåing av disse studiestedene i Oslo fra høsten 2020 har også inntaket av studenter til sykepleie på studiested Oslo økt fra 180 studenter i 2019, til 350 studenter i 2020.

Flere vil ta profesjonsstudiet i teologi i Stavanger

Antall søknader til VIDs studieprogram i Stavanger viser positive trender, og for profesjonsstudiet i teologi spesielt har det vært en solid økning i antall kvalifiserte søkere. Også for Interkulturell kommunikasjon og kristendom/RLE er det flere kvalifiserte søkere i 2020 enn 2019. Det en liten nedgang i antall kvalifiserte søkere til bachelorstudiet i samfunnsfag, og for flere av disse studiene vil det fortsatt være mulig å søke om opptak.

Rektor Bård Mæland gleder seg veldig til å bli kjent med alle som har takket ja til studieplass ved VID

Tidslinje for opptak og studiestart

Svarbrev i hovedopptaket til alle søkere ble sendt ut i forrige uke. Merk at fristen for å svare på tilbud om studieplass er ved midnatt 24 . juli . Suppleringsopptaket kjøres 29. juli.
Enkelte studier ved VID er lagt ut på Ledige studieplasser og det er mulig å søke på Ledige studieplasser fra 19. juli og utover til studiene er fulltegnet.

Nye studenter som skal begynne på VID kan lese alt om studiestart på https://www.vid.no/student/ny/

Totalt har 150 784 personer søkt høyere utdanning på landsbasis. Det er en oppgang på 8,7 prosent sammenliknet med i 2019.