Nyheter

Ønsker du å bli anerkjent som en merittert underviser?

Ønsker du å bli anerkjent som en merittert underviser?

VID vitenskapelige høgskole lanserer et utdanningsfaglig meritteringssystem for førstelektorer, dosenter, førsteamanuenser og professorer* som et bidrag til styrket status for pedagogisk kompetanse og god undervisning. Meritteringssystemet synliggjør kriterier for pedagogisk kompetanse på ulike nivå.

En merittert underviser har tydelig fokus på studentenes læring i all sin undervisningsvirksomhet og legger en vitenskapelig tilnærming til grunn for arbeidet med å planlegge, gjennomføre, vurdere og modifisere sin undervisningspraksis for at den på best mulig måte skal støtte opp under studentenes læring.

Den meritterte underviseren viser gjennom refleksjon sin forankring i forskning og teori om undervisning, læring og vurdering i høyere utdanning generelt og i sitt eget fagfelt spesielt. Refleksjonen skal tydelig vise hvordan erfaringer fra tiltak i undervisningen har fått konsekvenser for senere virksomhet. Det forventes at en merittert underviser på ulike måter deler av sine erfaringer med andre og at vedkommende kan vise til bred erfaring med pedagogisk ledelse.

Søknadsfrist

Det er mulig å søke om meritteringsstatus en gang i året. Søknadsfrist i 2019 er 1. november. Fra og med 2020 er søknadsfrist 15. september.

Inntil videre finner du informasjon om VIDs utdanningsfaglige meritteringssystem og søknadsprosessen i Personalhåndboken.

Søkekurs for aktuelle kandidater (ny dato)

Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) vil arrangere søkekurs for aktuelle kandidater i løpet av august/september og kan bistå med veiledning. Påmelding til søkekurs skjer til senterleder Anneline Røssland, anneline.rossland@vid.no, innen 28.august. Informasjon om dato for søkekurs kommer i august.

* VID ønsker å bygge førstekompetanse. Opprykk til førstelektor kan ikke baseres på samme vurderingsgrunnlag som søknad om merittert underviser. VID satser derfor på oppnåelse av førstekompetanse før man kan bli merittert underviser.

Denne nyheten ble først publisert i juni 2019. Oppdatert august 2019