Nyheter

Oppdatert informasjon om tilgang til campus etter 27. april

Oppdatert informasjon om tilgang til campus etter 27. april

Oppdatert informasjon om tilgang til campus etter 27. april

Regjeringen opplyste den 7. april om at det etter 27. april vil det være mulig med tilgang til campus for en begrenset gruppe studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger. Regjeringen har presisert at denne tilgangen kun gjelder studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er i avslutningsfasen for sin grad våren 2020 og som trenger tilgang til laboratorier, øvingsrom og lignende.

Regjeringen har videre presisert at «tilgangen kun gjelder for studenter og ansatte innen følgende fagområder:

  • Helsefag
  • Matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
  • Media- og designfag
  • Utøvende musikk- og kunstfag

I tillegg vil det åpnes for at ansatte som er avgjørende for at personene nevnt over kan fullføre utdanning eller kvalifiseringsarbeid våren 2020 kan være fysisk til stede på campus.

Tilgang til campus må være begrunnet i hensynet til at studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger skal kunne fullføre utdanningen eller forskningen våren 2020.

Institusjonene må legge til grunn en streng praktisering og de må sørge for at de til enhver tid gjeldende regler for smittevern følges.

Delvis åpning av campus innebærer ikke en generell tilgang for alle innenfor disse fagområdene og det innebærer ikke en rettighet for studenter og ansatte til å få tilgang til campus. For det første er det begrenset til de som skal fullføre våren 2020. For det andre er det ikke alle studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger innenfor de overnevnte fagområdene som har et behov for tilgang til campus som veier tyngre enn hensynet til å bekjempe virusutbruddet.»

Ansatte og studenter i VID

VID har nå gjort en kartlegging av om det er noen av VIDs studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som på bakgrunn av denne presiseringen kan få tilgang til campus. Det gjelder svært få, og du vil bli kontaktet direkte dersom det gjelder deg.

Bibliotek

All veiledning foregår digitalt. Det er tilrettelagt for take away bibliotek. Dette er informert om via canvas.

Utenlandspraksis og utveksling høsten 2020

VID har besluttet å avlyse all praksis og utveksling til utlandet høstsemesteret 2020. Det blir heller ikke tatt imot utvekslingsstudenter høstsemesteret 2020.