Nyheter

Nærmere 12000 søkere til VIDs grunnutdanninger, hvorav 2492 har VID som førsteprioritet. ​

Nærmere 12000 søkere til VIDs grunnutdanninger, hvorav 2492 har VID som førsteprioritet. ​

Nærmere 12000 søkere til VIDs grunnutdanninger, hvorav 2492 har VID som førsteprioritet. ​