Nyheter

Professor Barbara Parfitt tildelt VIDs æresdoktorgrad

Professor Barbara Parfitt tildelt VIDs æresdoktorgrad

Rektor Ingunn Moser og Professor Barbara Parfitt

Rektor Ingunn Moser og Professor Barbara Parfitt

Dette er første gangen VID tildeler en æresdoktorgrad. I begrunnelsen for tildelingen for Professor Parfitt framheves spesielt hennes arbeidet med å bygge opp en helt ny og moderne sykepleierutdanning Bangladesh, i samarbeid med professor Mohammed Yunus, Nobelprisvinner og leder av Grameen bank. Denne banken bygger på en Social Business Model fremfor donasjoner eller nødhjelp, og sykepleierutdanningen er som et fyrtårn i forhold til kunnskap, holdninger og ferdigheter.

Internasjonalt engasjement

Professor Barbara Parfitt har i hele sin karriere vært internasjonalt engasjert, og hun har vært og er opptatt av samarbeid, utvikling og innovasjon av gode helsetjenester til grupper og land med et svakt helsetilbud.

Professor Parfitt har deltatt i mange store internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med World Health Organization og andre organisasjoner, og er også en høyt ansett foredragsholder. Hun har hatt FoU-prosjekt i land som Tajikistan, Usbekistan, Sør-Afrika og Bangladesh, og har publisert vitenskapelige artikler om globale helse, primærhelsetjeneste og kjønn og helse.

Videre er Professor Parfitt opptatt av hvordan en kan løse globale og kulturelle utfordringer for å fremme best mulig helse for grupper og befolkninger.

Åpner døren for nye muligheter

Anita Lyssand er prodekan ved Fakultet for helsefag ved VID Bergen, som nominerte Professor Parfitt til æresdoktoratet.

– Vi er veldig glad for denne muligheten til å bli kjent med Professor Parfitt, og vi vil jobbe for et videre internasjonalt samarbeid, som over tid kan bygge kompetanse med samarbeidspartnere i lavinntektsland. Strategiplanen i VID løfter også fram betydningen av solidaritet, og samtaler med Professor Parfitt vil kunne stimulere til utvikling av de relasjonene vi har og gå inn i nye muligheter både i forhold til studenter, lærerer og forskere.

Rektor ved VID, Ingunn Moser er veldig fornøyd med at 100 års jubileet for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass ble arena for VIDs første tildeling av en æresdoktorgrad

– Denne tildelingen av en æresdoktorgrad til Professor Parfitt markerer en milepæl for VID. Det er ekstra spesielt at vi kan markere 100 år med sykepleierutdanning på Haraldsplass ved å gi ut en æresdoktorgrad, og vise hvordan vi trekker historien vår med oss inn i en ny tid med internasjonalt engasjement og samarbeid. Dette er også første gang VID tildeler en æresdoktorgrad, men vi har ytterlig to tildelinger planlagt i 2018.

Tildeling av æresdoktorgrad

VID har anledning til å tildele æresdoktorgrad i tråd med Lov om universiteter og høyskoler. En institusjon som har rett til å gi doktorgrad eller tilsvarende, kan på de samme fagområder tildele graden æresdoktor (doctor honoris causa) for betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, eller fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kunsten.

Gjennom tildeling av æresdoktorgrader ønsker VID å markere sine fagområder og VID som en vitenskapelig, diakonal og internasjonalt orientert institusjon.

VID Bergen inviterte til fagdag i anledning 100-årsjubileum for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass. Anita Lyssand er prodekan ved Fakultet for helsefag ved VID Bergen.VID Bergen inviterte til fagdag i anledning 100-årsjubileum for sykepleierutdanningen ved Haraldsplass. Anita Lyssand er prodekan ved Fakultet for helsefag ved VID Bergen.