Nyheter

Professor ved VID får den finske prisen for informasjonsspredning

Professor ved VID får den finske prisen for informasjonsspredning

Professor ved VID får den finske prisen for informasjonsspredning

I august fikk Hiilamo gjesteprofessorat på VID vitenskapelige høgskole.

I boken diskuterer han den aktuelle finske reformen sosial- og helsetjenester som er en av de store historiske endringene i Finland. Hiilamo viser at reformen ikke er så vanskelig å forstå og gjennomføre som de fleste tror.

Han diskuterer hvorfor det tidligere kommunebaserte systemet ikke lenger fungerer fordi det overlater krevende oppgaver til små og ofte fattige administrasjonsenheter. Reformen legger ansvaret for sosial- og helsetjenestene fra 300 til 18 produksjonsområder. Heikki Hiilamo forklarer på hvilken måte reformen bidrar til å minske helseforskjeller og til å øke valgfriheten og tjenestetilbudet.

Heikki Hiilamo er professor i sosialpolitikk ved universitetet i Helsinki og ble nylig tildelt den prestisjefylte statlige prisen for informasjonsspredning som det finske undervisnings- og kulturministeriet har delt ut hvert år siden 1967. Målet med prisen er å premiere fortjenestefylt kommunikasjon på vitenskapens, kunstens eller teknologiens område, som øker medborgernes kunnskaper og bidrar til samfunnsdebatt.

Kjell Nordstokke-professorat

Heikki Hiilamo vil ha mulighet å diskutere den finske sosial- og helsereformen i sin bok og som ansatt ved VID vitenskapelige høgskole i sitt gjesteprofessorat.,

I august i år begynte Heikki Hiilamo som en av de to Kjell Nordstokke-professorene ved VID vitenskapelige høgskole. Professoratet som er konstruert som et gjesteprofessorat er finansiert av Diakonhjemmet stiftelse og skal bidra til internasjonaliseringen og utviklingen av det diakonifaglige miljøet på master- og ph.d.-nivå.

Ved siden av Heikki Hiilamo har også Ignatius Swart fra University of Western Cape i Sør Afrika blitt tilsatt. Begge professorene skal være virksomme ved VID i perioden høst 2016 til vår 2019.