Nyheter

Rektor informerer

Rektor informerer

Rektor informerer

Selv om det fortsatt vil være noen følgefeil fremover, så nærmer vi oss målet om gjenoppretting av våre IT-systemer. Vi skal selvsagt gjøre en ordentlig evaluering for å finne ut hva som faktisk skjedde, hvordan vi håndterte situasjonen, og hva vi bør gjøre annerledes fremover i forhold til både IT-systemer og beredskapsarbeid.

Så langt i prosessen ser det ut som vi kommer oss gjennom denne krisen med et begrenset skadeomfang. Det vil være noe data som går tapt, men hvis ikke IT hadde vært raske med å stenge ned alle våre systemer, kunne skaden vært betydelig større. Jeg vil gjerne takke våre IT-medarbeidere spesielt for deres utrettelige innsats gjennom en krevende uke, og for at de har håndtert dette på en måte som gjør at vi kommer ut på andre siden med et håndterlig skadeomfang.

En krise som denne påvirker rammebetingelsene våre. Den påvirker muligheten til å gjøre jobben vår på en god måte og den setter begrensninger som gjør arbeidsdagen mer krevende. Da er det særdeles godt å kunne oppleve medarbeidere som er løsningsorienterte og kreative, og som virkelig prøver å gjøre det beste ut av situasjonen og finne gode løsninger. Det gjelder de som sørget for at alle fikk lønn, de som improviserte og fikk gjennomført undervisning uten hjelpemidler, de som sørget for at studenter fikk levert sine eksamener og fikk sin sensur, de som må omkalfatre på arbeidsplanene for å få levert dokumentasjon til NOKUT-tilsynet, de som har sørget for god informasjon til studenter, ansatte og ledelsen gjennom hele prosessen, og de som har stått med ansvar for beredskapsledelsen, som har jobbet strukturert og planmessig hele veien. Og i fare for å gjenta meg så vil jeg understreke at våre IT medarbeidere fortjener en spesiell anerkjennelse for at de har evnet å holde på fokus og energi gjennom en uke med særdeles krevende oppgaver, og en enorm arbeidsbelastning.

Takk til dere alle for at dere har stått i vinden sammen, så ser jeg frem til vi kan legge dette helt bak oss – dog med litt mer kunnskap, erfaring og læring for fremtiden.

Jeg håper alle har fått statusoppdateringene underveis i prosessen, og det vil komme mer informasjon i forhold til endelig status på de IT-systemene som enda ikke er helt på plass.

Med ønske om en god og roligere helg til oss alle, vennlig hilsen Ingunn Moser.