Nyheter

Rett fra skolebenken til drømmejobben

Rett fra skolebenken til drømmejobben

Biskopen i Bjørgvin sammen med de tre nyordinerte prestene fra VID Stavanger

Biskopen i Bjørgvin sammen med de tre nyordinerte prestene fra VID Stavanger

Marthe Kristine Østerud Bjerke (25) ble ordinert til prest 24. juni etter seks års teologistudier ved VID Stavanger. Våren 2018 hadde hun stiftspraksis i Nordstrand menighet i Oslo. Foto: Susanne Ward ÅdlandsvikMarthe Kristine Østerud Bjerke (25) ble ordinert til prest 24. juni etter seks års teologistudier ved VID Stavanger. Våren 2018 hadde hun stiftspraksis i Nordstrand menighet i Oslo. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik