Nyheter

Samarbeidsmøte mellom Fakultet for helsefag i Bergen og Senter for Omsorgsforsking Vest

Samarbeidsmøte mellom Fakultet for helsefag i Bergen og Senter for Omsorgsforsking Vest

Samarbeidsmøte mellom Fakultet for helsefag i Bergen og Senter for Omsorgsforsking Vest

Fakultet for helsefag i Bergen er en av samarbeidspartnerne til Senter for Omsorgsforsking Vest, og flere av VIDs ansatte er med i Senter for Omsorgsforsking Vests forskingsgruppe Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår. Den 20. desember inviterte VID Senter for Omsorgsforsking Vest til nettverksmøte på Haraldsplass for å presentere oss for hverandre.

VID var 14 stykker som møttes og de fleste presenterte pågående og framtidige forskingsprosjekter med muligheter for framtidig samarbeid. Vi ser at vi har et felles interesseområde for omsorg og verdier i helsesektoren og at vi er opptatt av hvem som er vinnerne og taperne i utviklingen som skjer i samfunnet vårt.

Vi sluttet nettverksmøtet med en intensjon om å møtes regelmessige til samtaler, felles forskingsprosjekter og eksterne søknader om forskningsmidler.