Nyheter

Samisk nasjonaldag

Samisk nasjonaldag

Samisk nasjonaldag

Felles nasjonaldag for samene

Den 6. februar er felles nasjonaldag for samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Denne datoen er valgt som nasjonaldag til minne om det første samiske landsmøtet som ble avholdt i metodistkirken i Trondheim 6. februar i 1917.

At vi alle er med og feirer samenes dag handler om hva slags humanitet vi i fellesskap ønsker å ha.

Min frihet er din frihet

I år står også et annet jubileum i sentrum. For nøyaktig 40 år siden okkuperte en gruppe på 13 samekvinner og en jente på 5 år statsministerens kontor. Tre uker tidligere hadde norgeshistoriens største politiaksjon i fredstid funnet sted i Alta. 600 polititjenestemenn fjernet demonstrantene som kjempet for samiske rettigheter og naturverninteresser.

Daværende statminister Gro Harlem Brundtland fikk den samiske kvinnedelegasjonen på døra. Etter å ha hilst høflig, skal kvinnene ha sagt følgende:

– Vi blir sittende, og vi rører oss ikke før anleggsarbeidet i Stilla stanser.

Ellen Turi Guttormsen, en av kvinnene til stede, har fortalt at de etter hvert hørte støtteropene fra folk som hadde samlet seg på utsiden av Høyblokka.

– Stå på! Vi støtter dere, dere har rett.

Selv tok Ellen frem sin samiske salmebok og leste «En bønn for reisende».

En bønn for vandringen folk-til-folk

Samene tapte kampen om Altaelva. Likevel bar saken i seg kimen til en ny reise. På samefolkets dag dette året kan vi hedre samekvinnenes bidrag, og la Ellens «bønn for reisende» inspirere til en bønn for vandringen folk-til-folk i Norge. Samtidig kan støtteropene fra majoritetsnordmennene utenfor Høyblokka symbolisere det viktige steget fra tilskuer til aktør.

«Engasjert for mennesket – mellomfolkelig og nasjonalt»