Nyheter

Se åpningssending fra Alrek helseklynge

Se åpningssending fra Alrek helseklynge

Se åpningssending fra Alrek helseklynge

Lenke til opptak av sendingen finner du her: https://brightliveevent.com/alrek/ Innslaget med VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Diakonale Sykehus finner du 35 minutter inn i åpningssendingen.

Programmet var som følger:

  • Velkommen ved Guri Solberg
  • Nøkkeloverrekkelse
  • Hilsninger fra klyngepartnere
  • Hilsninger fra helseminister Bent Høie og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
  • Musikalsk innslag: Anita Lid, musikkterapi
  • Musikalsk innslag: Josefin Winther «Fint å se deg her»
  • SAMTALE: Har pandemien endret samfunnet vårt? Viseadministrerende direktør i Helse Bergen Randi Luise Møgster, professor ved UiB Esperanza Diaz, byrådsleder Roger Valhammer i samtale med programleder Guri Solberg.
  • SAMTALE: Hva skjer når pasientene ikke blir lyttet til? Og hva skal til for at de blir det? Møt leder i brukerutvalget i klyngen Marianne Clementine Håheim, journalist Ingeborg Senneset og Olin Blaalid Oldeide, forsker ved institutt for helse, miljø og likeverd, UiB.
  • Falch-forelesning: Kl. 13.00 – 13.45

Utdeling av Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest sin forsknings- og innovasjonspris» ved byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa: Kl. 14.00 – 14.15

Lenke til opptak av sendingen finner du her: https://brightliveevent.com/alrek/ Innslaget med VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Diakonale Sykehus finner du 35 minutter inn i åpningssendingen.

Alrek helseklynge

Alrek Helseklynge er et internasjonalt kraftsentrum for helseforskning.

I Årstadveien 17 samlokaliserer UiB institutt for klinisk psykologi, institutt for biologisk og medisinsk psykologi, institutt for global samfunnsmedisin og Hemil-senteret.

Bergen kommune etablerer et større fastlegekontor hvor UiB og kommunen utvider sitt utdanningssamarbeid. I tillegg vil både Enhet for sykehjemsmedisin, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og innovasjons- og forbedringsprogrammet Smart omsorg være blant flere som får kontorplass her.

Høgskulen på Vestlandet kommer med et sterkt fagmiljø innen tjenesteforskning i den kommunale helse- og omsorgssektoren, e-helse og omsorgsteknologi. NORCE sin helseforskning får sine arbeidsplasser i klyngen.

Partnere: Bergen kommune, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NORCE, Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Vestland fylkeskommune, VID vitenskapelige høgskole.