Nyheter

Selvmordsforebyggende kurs for tillitsvalgte studenter

Selvmordsforebyggende kurs for tillitsvalgte studenter

26. november 2020 arrangerte VID et digitalt kurs i regi av VIVAT med fokus på selvmordsforebygging.

26. november 2020 arrangerte VID et digitalt kurs i regi av VIVAT med fokus på selvmordsforebygging.