Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Internasjonale studenter har praksis på SIK
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Prosjektlederteamet, fra venstre: Gunhild Odden, leder ved SIK. Øystein Lund Johannessen, fagansvarlig. Anne Brit Hatleskog, administrativ ansvarlig. Foto: Josh Dickstein
Fotograf: Oleksandr Ryndyk
Mateus Schweyher (right) with SIK colleague Oleksandr Ryndyk (left) at the IMISCOE conference in Barcelona.
Siste fase av NFR-prosjekt
Arbeidsmarkedstilknytning blant nyankomne flyktninger
Fra venstre: Oleksandr Ryndyk, Gunhild Odden og Mateus Schweyher i Krakow, Poland. Juni 2018.
FAMAC-teamet i Liverpool, mai 2016. Fra venstre: Hugrun Osk Gudjonsdottir, Gunhild Odden, Mateus Schweyher, Oleksandr Ryndyk, Kathy Burrel, Pieter Bevelander
Opphavsrett: Små øyeblikk, Universitetet i Stavanger / Institutt for barnehagelærerutdanning