Policy for tjenestereiser og kostnader for munnbind fremover
Diafrisk Oslo høsten 2020
Henting av studentkort i Oslo uke 35 og 36
Oppdatert smittevernveileder og varslingsrutiner for VID
Introduksjonsprogram for nyansatte
Vi må tenke smittevern fremover!
Vi må alle tenke smittevern fremover!
Fra VID-bloggen: «Ta deg et glass vin, for du har fortjent det»
Digitalt kart for VID Oslo
Rektor Bård Mæland
Mange ansatte ved VID var til stede ved den offisielle åpningen av Modulbygget torsdag den 6. august 2020.
Oppstart av høstsemesteret og smittevernstiltak på VID
Forventinger for høsten; kontor eller hjemme?
Offisiell åpning av modulbygget i dag
Foto: Christine Vatnøy