Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, Ada Engebrigtsen, OsloMet – Oslo Metropolitan University, doktorand Bjørn Hallstein Holte, Professor Marianne Skjortnes VID, Professor Vincenzo Pace, University of Padua, Italy Senior Researcher
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
Sykepleierutdanningen med særskilte krav til praksisstudier
Rektor ved VID Ingunn Moser og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen signerte avtalen om virksomhetsoverdragelse. Foto: Stine Solli Teigen*
Forsker du på migrasjon og velferd?
– Samfunnet trenger mer diakoni
God stemning ved semesteråpning i Sandnes
Semesteråpning 2018 ved VID Bergen
Rektor Ingunn Moser ønsket de nye bachelorstudentene i sosialfag og sykepleie velkommen til studiestart. Foto: Susanne Ward Ådlandsvik
Fristen for å svare på tilbud om studieplass er 24. juli. Et suppleringsopptak kjøres 29. juli.
Fremdeles noen ledige plasser ved VID Stavanger
Rektor Ingunn Moser er svært glad for at de sakkyndige anbefaler godkjenning av VIDs kvalitetsarbeid.
VID Bergen får 15 nye studieplasser i sykepleie
Biskopen i Bjørgvin sammen med de tre nyordinerte prestene fra VID Stavanger
Ved inngangen til campus på University of Washington. Fra venstre: Monica J. Østervold, Anine Madsgaard, Kari Røykenes, Hilde Smith-Strøm, Alette Svellingen og Margrethe Søvik.