Fortellinger ved livets slutt
Professoropprykk for Kari Storstein Haug
Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.
Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i Universitets- og høgskolerådet-styret
VID har fått to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
VID satser på NFR-utlysninger innenfor kvinnehelse og helse- og velferdsutdanningene
Grenseløse framtidsvisjoner
6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.
Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner
Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars
Årets sosialarbeiderpris gikk til Kongsberg barneverntjeneste
Disputas om religiøs kunnskap i ungdomsarbeid
Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.
Babak Asadi disputerte
Arnhild Leer-Helgesen er nummer to fra venstre.