Tre nye stipendiatstillinger til VID
Hilde Lausund disputerer
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar
Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer
– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.
Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.
Arthur W. Frank ansatt som professor II
2. opponent professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  Rektor Ingunn Moser, VID, Benedicte Strøm, professor emerita Liv Wergeland Sørbye og 1. opponent professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet.
Ville bli prest, ble VID-rektor
Disputation: Benedicte Sørensen Strøm