Oppstart av høstsemesteret og smittevernstiltak på VID
Foto: Christine Vatnøy
Martin Grunnesjö. Foto: Christine Vatnøy
Økning i poenggrensene i årets opptak
SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet
Boken
Telefontid for opptakskontoret
Ny direktør for administrasjon
Internasjonale studenter har praksis på SIK
9,7 millioner kroner til VID
Religiøs kompetanse i helsevesenet
115 nye studieplasser og 7 nye stipendiatstillinger til VID
Kristin Lødøen Hope er ny studentprest ved VID Bergen.
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer