Fra venstre disputasleder Daniela Lucia Rapisarda (senterleder SMG, VID), andreopponent Inger Marie Okkenhaug (professor, Høgskulen i Volda), doktorand Silje Dragsund Aase (SMG/BFHA), førsteopponent Joseph Tse-Hei Lee (professor, Pace University New York) og komitéleder Joar Haga (førsteamanuensis FTDL, VID) Foto: Arne Morten Rosnes
Professor i diakoni ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag, Stephanie Dietrich og rektor Bård Mæland under generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd i Karlsruhe, Tyskland.
Foto: Thomas Kleiven
Foto: Johnér
Inkludering i VID
Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll, understreket viktigheten av tidlig innsats da hun åpnet konferansen Nye familier i Rådhuset i Oslo. Her takkes hun av professor emerita ved VID, Kari Glavin og stipendiat ved VID Kristin Marie Sæther.
Anne Lise Ådnøy vigslet kapellet i VID Stavanger. Foto: Jan Inge Haga
foto:mostphotos
Å være fysisk aktiv fremmer helse og trivsel. Og du kan bruke litt av arbeidstiden til trening. (Foto: iStock)
Kyiv kammerkor sang i atriet til VID Oslo. Foto: Max Schweiger
F.v. disputasleder Annette Rose Leis-Peters (VID), leder av bedømmelseskomité Amin Amro (VID), opponent 1: Marie E. Bravell (Jönköping), opponent 2: Marit Kirkevold (OsloMet/UiO), doktorand Åshild Gjellestad (VID), veileder Frøydis Bruvik (UiB), medveileder Herdis Alvsvåg (VID), medveileder Trine Oksholm (VID).
Vil du bidra?
Nå trenger du som er student tofaktorautentisering
Lea Nordvik Juriks og Lars Jakob Lundh er klare for å ta fatt på studiene.
Foto: Colourbox