Signe Aarvik disputerte med sin avhandling
Internasjonale arbeidsdager
Foto: Nicklas Knudsen
Programansvarlig for Digitalisering/fung. Kommunikasjonssjef. Foto: Christine Vatnøy
VID Bergen trenger nye miljøarbeidere f.o.m. høsten 2022!
På nyansattdagen blir det workshop med mulighet for å bli bedre kjent med kolleger på tvers av enheter og studiesteder. (Foto: iStock)
Intense, men fruktbare møter i Finland
Partnerrelasjoner og podcast - et reisebrev fra Wurzburg
Søk om såkornsmidler til prosjekter om sosial bærekraft
Forskning: Hvordan snakker helsepersonell og politikere om hjemmesykepleie?
Rapport om åndeleg omsorg
De tynne linjers landskap
Utlysning av stipendmidler for ansattmobilitet - Studieåret 2022/2023
Laila Hov under under sin disputas 10. mai 2022. Foto: Max Schweiger
VID presenterer om studiemuligheter for flyktninger på UiS 12. mai 2022