Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter 2020
Støtte til fortsatt fusjonsarbeid
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Meld deg på vernepleieutdanningens 50-års jubileum.
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
VID-stipendiat til Harvard
Utlysning av samarbeidsmidler
Høyt nivå på årets Forsker Grand Prix
VID forsket på forskningstorget i Bergen
Fra VID-bloggen: Campus Kampen: en «Living Lab»?
Fader Alexi er god venn av VID og Diakonhjemmet og har blant annet fått sykehusutstyr fra Diakonhjemmet Sykehus. Alexi fortalte studentene hvordan Syria bygges gjenoppbygges stein for stein - bokstavelig talt.
Foto: privat
VID søker ny rektor
Fra venstre Bård Mæland, Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea Rosnes
Høgskolelektor og stipendiat Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.