Anne Cathrine Holm Furuheim og Stephen Sirris er valgt som ansatterepresentanttil hovedstyret ved Det norske Diakonhjem.
Illustrasjon: Studiebarometeret
Spennende samarbeidsprosjekt finansiert med EØS-midler
Kantinen i Oslo er åpen denne uken
Holder campus åpen i Bergen
Trenger du erfaring med å jobbe i et internasjonalt kapasitetsbyggende prosjekt? Her er en gylden mulighet!
Jobb hjemmefra hvis mulig
Fra venstre: Marit Juven Gjærde, Mariann Solberg Lindtjørn, biskop Kari Veiteberg, Ida Vesteraas og Margaret Birkedal Kløw.
Koronatiltak og undervisning ved VID Oslo fra torsdag 29. oktober
Rektor Bård Mæland ønsker å takke dere for hva dere legger ned i studieinnsats og planlegging og gjennomføring av undervisning og forskning.
Valget holdes 23. oktober til 2. november.
Velferdsdirektør Kristin Nilsen, rektor Bård Mæland og ordfører Lisbeth Hammer Krog  Foto: Frode Menes
Bruker du riktig e-post signatur?
Influensavaksine høsten 2020