CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Foto: Colourbox
— VID er den eneste institusjonen innenfor den private og verdibaserte delen av UH-sektoren som realistisk sett kan bli universitet, og bør vurdere å ta et slikt ansvar, gjerne i samarbeid med andre, sier rektor Bård Mæland.
Kristina E. Pettersen jobber som diakonimedarbeider i Ballangen menighet.
Søk om sommerferie før 10. april
Trenger du databriller?
Informasjon om hjemmekontor og omsorgsdager på grunn av stengte barnehager og skoler
E-post servere er oppe igjen
Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Bachelorstudenter i praksis ved FHO får nå dekket reiseutgifter utenfor Ruters sone 1. (Foto: Mostphotos)
Spill, vinn og bli sertifisert! - Nå kan du bli med å spille Personvernspillet!
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0
Søk om stipend og lån før 15. mars
Fra VID bloggen: Istedenfor tilbake til «normalt»
Personvernspillet - et spill for deg som er ansatt eller student ved VID