Hjemløse og personer på flukt og i flyktningeleir er også ekstra utsatt for smitte og alvorlig sykdom. (Foto: iStock)
Jana Midelfart Hoff er lege ved Haukeland universitetssjukehus og professor i fakultet for helsefag ved VID Bergen. Foto: privat
Påskehilsen fra rektor april 2020
Fra UiB.no: Alle studenter vil nå bli invitert til å delta i en stor undersøkelse om koronaviruset og mental helse. Foto/ill.: Colourbox
Koronaviruset satte en stopper for utenlandspraksisen
Foto fra nla.no:
Smittesporing i VID
Kreativt digitalt rollespill i Stavanger
Anne Katrine Folkmann holdt sin disputas over Skype 30.03.2020.
Trenger du noen å snakke med?
Illustrasjonsfoto fra Khrono. I kjølvannet av Rhodes Must Fall-kampanjen i 2015 varslet Cambridge University at de skulle granske sin egen historie. Justin Sutcliffe/Polaris
Nye modulbygg og oppussing på studiested Diakonhjemmet er i gang
Fra VID-bloggen: Av og til helbrede, ofte lindre, men alltid trøste!