Foto: Colourbox
Rektor ved VID vitenskapelig høgskole, Ingunn Moser, og bydelsdirektør Elisabeth Vennevold, ser frem til et nært samarbeid i årene fremover. Foto: Inger Thommessen.
Håvard Brynildsen
Idar Magne Holme slutter ved Diakonhjemmet
Foto: Anine Madsgaard
Illustrasjon: Dagen
Illustrasjonsfoto
Innen 10 år kommer 400 prester til å gå av med pensjon. Hvem skal ta over menigheten etter disse?