Tre nye stipendiatstillinger til VID
Rektor Ingunn Moser og administrerende direktør Jørn-Henning Theis på Haraldsplass ser fram til samlokalisering og samarbeid i årene som kommer.
Hilde Lausund disputerer
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Hva skal til for at unge innvandrere i NAV-systemet skal kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv? VIDs forskere vil finne ut hvilke hindringer marginaliserte grupper møter på.
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Ergoterapi i Tallinn, Estland
Sykepleier Bjørn Agnalt Myhre