Fra venstre disputasleder og professor ved VID Annette Rose Leis-Peters, andreopponent og førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole Monica Kvande, disputant Stine Irene Flinterud, førsteopponent og professor ved Högskolan i Borås Berit Lindahl og professor ved VID Frode Fadnes Jacobsen fra bedømmelseskomiteen.
GPT UiO: Personverntrygg KI-chat for alle ansatte og studenter
Studentparlamentet samlet ved VID Oslo. Nederst fra venstre: Samuel Emmanuel Nasser, Polina Zotina, Tone Marie Vik Engh, Maria Mylius, Bita Nakhaei, Kathrine Nilsen, Mathilde Almenning Hoel (vara for Kristian Røse Sognebro), Britha Kristine Riseng Engebretsen, Elias Randriamalala, Sondre Norman Berg Eik-Nes og Viljar Bremnes Gilje.
VID Oslo: Åpningstider i kantina i desember
Arrangementskomiteen sammen med hovedinnleder Kari Martinsen. Fra venstre: Oddgeir Synnes, Kari Martinsen, Elisabeth Brodtkorb, Anne Austad og Thomas Bernhard Thiis Evensen.
Studieavgiften justeres med 4,8% i 2024.
Ufrivillig forbønn
Førstelektor ved VID, Line Lindenskov, har rollen som 97-årig beboer på sykehjem i VIDs nye VR-video om etiske dilemmaer. Her blir hun sminket noen tiår eldre. Foto: Eirin Gudevold
Bodil Tveit er professor ved VID og har ledet
Timeplan for våren 2024 er klar
Førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap Knut Ivar Bjørlykhaug og høgskolelektor ved Fakultet for sosialvitenskap Kjersti Grosvold Maudal har begge engasjert seg i temaet grønt sosialt arbeid. Nå er de aktuelle med bidrag i en ny fagbok og et nytt nettverk for grønt sosialt arbeid. Foto: Privat
Deltakerne på workshopen til forskningsprosjektet Transloyalties in Citizenship Education (TranCit) samlet i Stavanger. Oversikt over alle som er med i prosjektet finner du nederst i saken.
Med utsikt ut over Le Havre.
Fra venstre: Komiteleder førsteamanuensis Bjørn Hallstein Holte fra VID, doktorand Petra Kjellén Brooke, førsteopponent professor Kjetil Fretheim fra MF vitenskapelig høyskole og disputasleder professor Annette Leis-Peters fra VID.
Instituttleder ved Institutt for helse, Kristin Fjelde Tjelle, ønsket velkommen til jubileumskonferansen