Påskesangsamling i kapellet
Nytt andaktstidspunkt
Rektor Bård Mæland ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe velkommen til åpningen av VID Bergen
Søk studentverv, oppfordrer fra venstre: Sindre Aadland, VID Akuttmedisinske Studentforening, Elisabeth Burås, Studentrådet i Bergen, Heidi Indseth, avtroppende studentrådsleder i Bergen, Sondre Nes, fakultetsrepresentant for campus Bergen, Astrid Smette, økonomiansvarlig for Studentrådet i Bergen, Lana Menmi, påtroppende leder av Studentrådet i Bergen, Celine Bressand, avtroppende nestleder i Studentrådet i Bergen, Martin Belov, leder av Studentparlamentet ved VID.
Skidag på VID Tromsø
Førsteamanuensis Beth Elness-Hanson ved VID.
Kjærligheten er sterkere enn døden!
Foto: Iselin Bråten Yucedag
Fra venstre Solveig Ege Tengesdal, Andrea Jonassen, Mathea Roli, Regine Bergesen og Brit Marie Hovland fra VID sammen med Svein Leiros fra Senter for nordlige folk.
Oppdatering av P360
Aud K. Husø Haldorsen ble takket av 6. april etter 42 års tjeneste ved VID. Her sammen med Kristin Fjelde Tjelle, instituttleder, Institutt for helse, Fakultet for helsefag, VID og Leif Kåre Lende, som var Auds tidligere leder som rektor ved Rogaland Vernepleierhøgskole fra 1996-2005 og prorektor ved Diakonhjemmet Høgskole, avd. Rogaland fra 2005-2009. 
Sykkelverksted hos Diakonhjemmet i april
Foto: Hanna Barmen
Gjentakende simuleringer gjør sykepleierstudenter bedre forberedt på arbeidslivet
Flyktninger fra Ukraina trenger å bli møtt av mennesker med kompetanse i traumehåndtering. (Foto: Mostphotos)