Velkommen til Sikresiden - en side for ansatte og studenter ved VID
Fare for støy ved VID Oslo
VIDs rektor Bård Mæland ønsker studentene velkommen tilbake i Oslo.
Invitasjon til pensjonskurs
Bibliotekarens rolle i endring
Digital lunsj med erfaringsutveksling hver onsdag fra kl. 12.00-12.30 i Zoom.
Studiebarometeret for 2020
Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.
Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Endring i praksis for studenter i Bergen
Campus ved VID Bergen stengt til 14. februar
Samisk nasjonaldag
VID, Fakultet for helsefag Oslo (FHO), innfører reiseapplikasjon for studenter i praksisstudier ved bachelor i sykepleie våren 2021
Foto: Mostphoto ved AnastasiaV.
Kjell Olav Høstaker Nordheim jobber som sogneprest i Askvoll sogn.