Elise Ottesen Søvik begynner som ny studentprest i VID 1. januar 2020. Vi møtte henne for å finne ut litt om hvem hun er og hva hun ønsker å bidra med hos VID. (Foto: Iselin Bråten Yucedag)
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Nå kan du søke om forskningsmidler til 2020
Emily R og Abigail er internasjonale studenter med utveksling hos VID. (Foto: Margrethe Søvik)
Det er rekordoppmøte til diakonistudiene i høst. Totalt har 40 studenter begynt på diakoni heltid- og deltids-studier som er felles mellom VID og Menighetsfakultetet vitenskapelig høyskole. På bildet er 29 oppmøtte studenter.
Fra VID-bloggen: Foreldre forstår ikke hvorfor barna deres blir tatt fra dem
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter i Oslo 2020
Tove Giske samlet blant annet forskerkolleger fra EPICC-nettverket som utvikler undervisningsmetoder i åndelig omsorg. Her er Tove Giske sammen med dr. Wilfred McSherry, dr. Bart Cusveller, dr. Linda Ross, dr. René van Leeuwen og dr. Josephine Attard. (Foto: Laila Borge)
Presentations from the Spiritual Care conference
VID Oslo er pilotskole i prosjekt mot antibiotikaresistens (Foto: Iselin Bråten Yucedag)
Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole
Kurs i høgskolepedagogikk
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter 2020
Støtte til fortsatt fusjonsarbeid
Dekan Tomas Sundnes Drønen