Spill Studentlivet i koronatiden - gjør det LITT lettere å være student akkurat nå.
Rektors spalte: Tid for tilgjengelige utdanninger, deltids og desentralisert!
VID-studenter ved Campus Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc
Sterk faglig profil, god kompetanse innen velferdsteknologi og en tydelig lokal forankring gjør det attraktivt å søke seg til sykepleierutdanningen som VID har opprettet på Helgeland.
Illustrasjonskonkurranse for studenter
Arbeidet med å utvikle en plan for digitalisering ved VID er i gang. For å få innspill til arbeidet, og en felles innsikt i sentrale problemstillinger, inviteres det til frokostmøter med ulike perspektiver på digitalisering hver torsdag frem til medio juni. Denne gangen er det Kjerstin Fyllingen som kommer.
– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.
– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.
Philip Lote i Arkivenes Hus. Foto: Per Magne Tyvand
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
– Ved hjelp av Phuti Mogase lærte vi oss den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika, skriver professor Ellen Vea Rosnes. Video finner du lenger ned i saken.
Billettløs betaling for besøkende
VID Bergen søker miljøarbeidere
Håvard Aaslund disputerer 27. april
Anne Margrethe Sønneland disputerer 23. april