Anita Lyssand begynte som prodekan i Bergen 18. januar
Et nytt samarbeidsprosjekt ved VID: Kompetanseheving og simulering i et migrasjonshelseperspektiv
Stor oppslutning om internasjonalisering blant VID-studenter
Overgrep mot barn: Taushetens pris
Foto: Jørgen Barth, Universitetet i Bergen
Rektor informerer
Feiring av tre førstelektorer i Sandnes. Fra venstre: Kjersti Helene Haar, Kjersti Lunde Ellingsen og Elisabeth Kiær.