VID Oslo er pilotskole i prosjekt mot antibiotikaresistens (Foto: Iselin Bråten Yucedag)
Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole
Kurs i høgskolepedagogikk
Utlysning av midler til samarbeidsprosjekter 2020
Støtte til fortsatt fusjonsarbeid
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Meld deg på vernepleieutdanningens 50-års jubileum.
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
VID-stipendiat til Harvard
Utlysning av samarbeidsmidler
Høyt nivå på årets Forsker Grand Prix
VID forsket på forskningstorget i Bergen
Fra VID-bloggen: Campus Kampen: en «Living Lab»?
Fader Alexi er god venn av VID og Diakonhjemmet og har blant annet fått sykehusutstyr fra Diakonhjemmet Sykehus. Alexi fortalte studentene hvordan Syria bygges gjenoppbygges stein for stein - bokstavelig talt.
Foto: privat