Nyheter

Smart with a heart

Smart with a heart

Gry Mørk og Kristin Fjelde Tjelle

Gry Mørk og Kristin Fjelde Tjelle

Første gang for VID

For første gang deltar VID med stand i dette store arrangementet der vi ønsker å synliggjøre VIDs forskning og kompetanse innen feltet helse, utdanning og teknologi. Kjersti Helene Haarr har koordinert dette som er et samarbeid mellom studiested Sandnes og Stavanger.

Det er ventet over 5000 deltakere til arrangementet som på tre år har blitt Nordens største smartby-arrangement. Myndigheter, næringsliv og akademia fra hele verden samles disse tre dagene.

VID har mye å tilby

Dekan for Fakultet for helsefag, Kristin Fjelde Tjelle er på plass i Stavanger

- For VID i Rogaland er det også viktig å være synlige på en arena som dette. Vi treffer ledere og politikere fra kommunal sektor, representanter fra bedrifter som er opptatt av fremtidige "smarte" løsninger og fagpersoner fra universitet og forskningsinstitusjoner. Denne messen har hatt en enorm vekst de siste årene, og det er også flere internasjonale delegasjoner til stede.

- Årets tema er "Smart with a heart". Vi tenker at VID har mye å tilby som en stor aktør innen utdanning til velferdsyrkene. VID har en stor og variert portefølje innen spesialiserte etter- og videreutdanninger, og vi er spesielt opptatt av at disse skal tilbys som fleksible deltidsstudier som kan kombineres med arbeid. VID har dessuten mye spennende forskningsaktivitet som kan bidra til smarte og gode løsninger på fremtidens samfunnsordninger.

Årets Nordic Edge Expo avvikles 25. til 27. september på Forum Expo i Stavanger