Nyheter

Fortsatt digital undervisning gjennom februar

Fortsatt digital undervisning gjennom februar

Fortsatt digital undervisning gjennom februar

Etter Regjeringens pressekonferanse i neste uke vil det besluttes om dette tiltaket blir ytterlig forlenget, eller ikke.

Åpen campus for studenter

VID sine campus og bibliotek vil fortsatt være åpen fremover, og studentene er velkomne til å bruke lokalene til studier. De studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal bruke munnbind i alle sammenhenger hvor det er krevende å overholde minst 1 meter avstand. Studenter skal bruke rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig, og det er også plakater og skilt på campus som gir tydelige føringer for smittevern ved bruk av grupperom og fellesarealer.

Praksisstudier blir prioritert

Praksisstudier prioriteres, og vil gjennomføres med lokale tilpasninger for vårsemesteret 2021. Det vil være praksisstedet som beslutter om praksisstudier kan og skal gjennomføres.

Studenter vil finne informasjon om sine praksisstudier i Canvas.

Ansatte som kan jobbe hjemme, skal jobbe hjemme

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Unntak gjelder først og fremst ivaretakelse av virksomhetskritiske funksjoner på campus, slik som førstelinjetjeneste og ferdighetstrening. De ansatte som må være på kontoret fremover må avtale dette med nærmeste leder, og etterfølge alle oppdaterte smittevernstiltak.

Reisevirksomhet

Kun reiser som blir ansett som virksomhetskritiske kan gjennomføres, inntil annet er besluttet. Per 2021 må også alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.