Nyheter

Studentinvolvering i undervisning og simulering

Studentinvolvering i undervisning og simulering

Vernepleierstudenter i simulering med hjertestarter. Fra venstre: studenter Johan Petterson, Kim Tore Frafjord og Ina Østberg.

Vernepleierstudenter i simulering med hjertestarter. Fra venstre: studenter Johan Petterson, Kim Tore Frafjord og Ina Østberg.

Vernepleiestudentene på VID Sandnes har etterlyst mer kunnskap om og praktisk trening i hjerte- og lungeredning.

Studenter fra VID Bergen, engasjert i VAS, har blitt kurset og fått autorisasjon som instruktører i hjerte- og lunge redning for helsepersonell. To av disse studentene, Johan Fredrik Helland og Guro Helene Midtlyng ble leid inn som instruktører til VID Sandnes, hvor de gjennomførte opplæring og trening i hjerte- og lunge redning for helsepersonell.

Student–student undervisning og opplæring i hjerte- og lunge redning for helsepersonell ble godt mottatt av vernepleierstudentene ved VID Sandnes. Spesielt ble det verdsatt at undervisningen og simuleringene ble gjennomført i små grupper.

Hjerte- og lunge redning for helsepersonell er en del av de grunnleggende kunnskapene vernepleiere skal ha i helsefaglige prosedyrer. Emneansvarlig Miroslava Tokovska sier hensikten med å bruke instruktører fra VID akuttmedisinsk studentforening er å bidra til variert og spennende undervisning for studenter i faget Somatisk helse og miljøarbeid, samt å skape nye plattformer for samarbeid mellom de ulike studiestedene til VID.

– Det er meningsfylt å bruke all den gode kompetansen VID har, på tvers av institusjonene. I tillegg er det spennende, og nytt, at studenter underviser studenter, sier Miroslava Tokovska.

Samarbeid på tvers og studentinvolvering i undervisning er viktige aspekter som kan bidra til å realisere VIDs strategi i utvikling av et attraktivt lærings- og studiemiljø med god kommunikasjon og samhandling, også på tvers av studiesteder og regioner. I tillegg er studentinvolvering og studentaktiviserende undervisning dratt frem av Kunnskapsdepartementet som betydningsfullt for å bedre kvalitet i høyere utdanning.

Les mer om VID akuttmedisinsk studentforening