Henting av studentkort i Oslo uke 35 og 36
Oppdatert smittevernveileder og varslingsrutiner for VID
Vi må tenke smittevern fremover!
Fra VID-bloggen: «Ta deg et glass vin, for du har fortjent det»
Digitalt kart for VID Oslo
Rektor Bård Mæland
Mange ansatte ved VID var til stede ved den offisielle åpningen av Modulbygget torsdag den 6. august 2020.
Oppstart av høstsemesteret og smittevernstiltak på VID
Foto: Christine Vatnøy
Økning i poenggrensene i årets opptak
Telefontid for opptakskontoret
Hvordan blir studiestart og undervisning på VID høsten 2020?
Møte i høgskolestyret 22. juni
Smitteverntiltak i nye undervisningsrom ved VID Oslo
Internasjonale studenter har praksis på SIK