Nyhet

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye er utdannet sykepleier og har bachelorgrad i pedagogikk fra Universitet i Bahir Dar. Han er født og oppvokst i Oromia, Etiopia.

I 2010 fullførte han mastergrad i internasjonal helse og ble deretter ansatt som stipendiat fra Universitetet i Bergen. Han startet ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag i Bergen, i januar 2017.

Arbeidet i avhandlingen er dels basert på data fra Nasjonalt register for leddproteser, og dels på pasientrapportert data. I avhandlingen ble kvaliteten på revisjon kneprotesekirurgi i Norge vurdert ved å studere tid til en eventuell nyrevisjon samt pasientrapportert smerte, funksjon, livskvalitet, og tilfredshet (fra avhandlingens sammendrag).