Nyheter

Tilsyn med VIDs systematiske kvalitetsarbeid

Tilsyn med VIDs systematiske kvalitetsarbeid

Tilsynet pågår nå og VID ble i begynnelsen av oktober informert om at følgende studier er valgt ut i forbindelse med tilsynet:

I NOKUTs periodiske tilsyn vektlegges det studienære kvalitetsarbeidet.

Som en del av tilsynsprosessen vil NOKUTs sakkyndige derfor vurdere kvalitetsarbeidet ved de utvalgte studietilbudene.

VID har også mottatt dokumentasjonskrav på henholdsvis institusjonsledelsesnivå og studieprogramnivå som VID skal sende til NOKUT innen 1. februar 2018.

Institusjonsledelse, studenttillitsvalgte, samt studieledelse (dekan/prodekan og studieledere), vitenskapelig ansatte og studenter på de utvalgte studieprogram vil bli involvert i dokumentasjonsarbeidet og ved sakkyndig komités institusjonsbesøk.

Sakkyndig komite har varslet institusjonsbesøk i uke 17, 2018:

  • mandag 23. april i Stavanger (for studier ved VID Stavanger og VID Sandnes) og
  • tirsdag 24. april i Oslo (for studier ved VID Bergen og VID Oslo).

Kvalitetsrådgiver Ave Sazko koordinerer tilsynsarbeidet i VID i samarbeid med høgskolens ledergruppe.

Spørsmål knyttet til dokumentasjonsarbeidet og annet knyttet til prosjektet kan rettes til henne eller nærmeste leder.

Det pågående tilsynet blir tematisert på utvidet ledersamling 8. november og vil ha stort fokus i høgskolen framover.