Nyhet

To millioner til VID i revidert statsbudsjett

VID er i revidert statsbudsjett tildelt to friske millioner til investering i større utstyrsinnkjøp.

VID har fått to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

VID har fått to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.

VID-fusjonen krever betydelige investeringer for å nå målene våre om konsentrasjon, samlokalisering og campusutvikling. VID har i første omgang søkt om to millioner i statstilskudd til infrastruktur og utstyr til øvingssenter ved VID Bergen og VID Sandnes, for å styrke fasilitetene for ferdighetstrening og simulering.

Rektor Ingunn Moser er svært glad for tildelingen:

- Vi opplever dette som et håndslag fra Kunnskapsdepartementet til videreutviklingen av VID. Vi gleder oss stort over støtten! Vi skal sørge for at midlene brukes godt innen både utdanning og forskning i tilknytning til et nytt Senter for læring i profesjonsutdanning og praksisfelt.