Nyheter

To stipendiater fra VID Stavanger på Forsker Grand Prix 2018

To stipendiater fra VID Stavanger på Forsker Grand Prix 2018

Ingrid Løland: Syria – det tapte Paradis? Flyktningefortellinger om krig og fred

Ingrid Løland er religions- og migrasjonsforsker ved VID Misjonshøgskolen. Hun har over flere år bodd og reist i Midtøsten, samt jobbet med undervisning, rådgivning og flyktningerelatert arbeid i inn- og utland. På Forsker Grand Prix 2018 skal hun formidle doktorgradsarbeidet sitt – og ikke minst et formidabelt faglig engasjement for flyktninger.

Da Løland intervjuet 25 syriske flyktninger oppdaget hun at flyktningene hadde behov for å snakke om livet før krigen. «Det tapte paradis» ble en viktig del av deres fortellinger om Syria. De har minner om fred og sameksistens, noe som står i sterk kontrast til splittelser som krigen og livet i eksil har påført dem. Løland har gjennom sin forskning sett nærmere på hva det vil si å flykte fra sitt hjem og hjemland og hvordan flukten og omkalfatringene i livet påvirker deres forhold til religion og identitet.

Mariella Asikanius (VID): Hvem kan si med sikkerhet at noen ikke er tilregnelig?

Er vi flinke til å definere psykiske sykdommer? Er vi bedre enn det folk var før – for eksempel i den såkalte mørke middelalderen?
I dag har vi høyt utdannede fagfolk, forskningsbasert kunnskap, teknologiske verktøy og tester vi kan bruke for å undersøke tilregnelighet. Likevel hender det at de sakkyndige er uenige om en person er tilregnelig eller ikke.

I sitt doktorgradsprosjekt ved VID vitenskapelige høgskole ser teolog Mariella Asikanius på Thomas Aquinas og hans forståelse av galskap.
Mariella Asikanius har en master i teologi fra Universitetet i Helsinki.

Les mer om Forsker Grand Prix i Stavanger

Mariella Asikanius og Ingrid Løland er begge fra VID Stavanger