Nyheter

Tone Sævi tilsatt som professor i pedagogikk

Tone Sævi tilsatt som professor i pedagogikk

Tone Sævi startet ved VID 8. februar 2020.

Tone Sævi startet ved VID 8. februar 2020.

Sævi kommer fra en tilsvarende stilling ved NLA Høgskolen, og har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Bergen (nå Høgskulen på Vestlandet). Tone Sævi har et omfattende internasjonalt nettverk, og er redaktør av Open Access-tidsskriftet Phenomenology & Practice, som hun også var med å grunnlegge i sin tid.

VID Bergen

Ved VID vil Sævi knyttes til Fakultet for helsefag i Bergen og gi viktige bidrag til oppbyggingen av et mastermiljø knyttet til ny mastergrad i klinisk sykepleie, som starter opp sommeren 2020. Hun vil også bidra med sin pedagogiske forskningskompetanse inn i VIDs ph.d.-utdanning i diakoni, verdier og profesjonell praksis og i Senter for læring i profesjonsutdanning og praksis.

Vernepleie og pedagogikk

I tillegg til sin pedagogiske kompetanseprofil, er Sævi utdannet vernepleier. Hennes ph.d.-avhandling fokuserer på den pedagogiske forståelsen av funksjonshemming og har tittelen «Seeing Disability Pedagogically: The Lived Experience of Disability in the Pedagogical Encounter».

Sævi var i perioden 2008-2014 medlem av styret for Diakonhjemmet høgskole.

Vil styrke fagområdet pedagogikk

Konstituert rektor Bård Mæland er veldig glad for tilsettingen:

- VIDs vedtekter definerer pedagogikk som ett av høgskolens fagområder, og har tradisjonelt vært viktig i alle våre profesjonsutdanninger. Gjennom tilsettingen av Tone Sævi vil vi for alvor kunne styrke og videreutvikle vår kompetanse på dette området. Med Sævi får vi også en erfaren veileder som er opptatt av å utvikle god kultur for kritisk refleksjon og skriving sammen med sine studenter og kolleger. Dette er kvaliteter vi har sterkt behov for fremover, både på master- og doktorgradsnivå, og i våre forskningssatsninger.

Tone Sævi starter ved VID 8. februar 2020.