Nyheter

Tyverier ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

Tyverier ved VID Oslo, studiested Diakonhjemmet

De siste ukene har det blitt meldt om tyverier på VIDs område på Diakonhjemmet i Oslo.

Så langt er vi kjent med at et par sykler er stjålet. En person som mistenkes å stå bak dette er observert i høgskolebyggene. Det er viktig å være på vakt og passe på at lett omsettelige verdisaker som datautstyr, telefoner, lommebøker og så videre, ikke ligger uten tilsyn.

Lås kontordøren når du er borte. Husk: Ikke la nøkler ligge lett tilgjengelige i ulåste rom, la heller ikke nøkkelen stå i døren på utsiden.