Nyheter

Undervisning våren 2021

Undervisning våren 2021

Undervisning våren 2021

VID vil gjøre en ny vurdering av situasjonen i medio januar, og komme med ny informasjon om undervisning gjennom vårsemesteret 2021.

Selv om undervisningen fortsatt blir digital fremover vil alle VID sine campus fremdeles være åpen for studenter.

Avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg gjennom våren 2021 kan det bli aktuelt å introdusere regionale forskjeller for undervisning og smittevernstiltak på VID sine campus. Det vil VID komme tilbake til i 2021, dersom det blir aktuelt.

Campus vil være åpen

VID sine campus og bibliotek vil fortsatt være åpen fremover, og studentene er velkomne til å bruke lokalene til studier. De studenter og ansatte som oppholder seg på campus skal bruke munnbind i alle sammenhenger hvor det er krevende å overholde minst 1 meter avstand. Studenter skal bruke rombooking til å booke grupperom der hvor det er nødvendig, og det er også plakater og skilt på campus som gir tydelige føringer for smittevern ved bruk av grupperom og fellesarealer.

Praksisstudier blir prioritert

Praksisstudier prioriteres, og vil gjennomføres med lokale tilpasninger for vårsemesteret 2021. Det vil være praksisstedet som beslutter om praksisstudier kan og skal gjennomføres som planlagt.

Studenter vil finne informasjon om sine praksisstudier i Canvas.

Ansatte skal hovedsakelig jobbe hjemme

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Unntak gjelder først og fremst ivaretakelse av virksomhetskritiske funksjoner på campus, slik som førstelinjetjeneste og ferdighetstrening.

Reisevirksomhet

Kun reiser som blir ansett som virksomhetskritiske kan gjennomføres, inntil annet er besluttet.