Nyheter

Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses

Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses

Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses

Av hensyn til studentenes mulighet til å planlegge høstsemesteret 2020 har det vært viktig å fatte en avgjørelse vedrørende utenlandsopphold høsten 2020, innen 1. mai.

 • VID avlyser all utveksling til utlandet høstsemesteret 2020
 • VID avlyser all praksis i utlandet høstsemesteret 2020
 • VID tar ikke imot utvekslingsstudenter høstsemesteret 2020, heller ikke digitalt
 • Internasjonalt kontor vil sammen med fakultetene arbeide for mulighet for digital inn-mobilitet fra vårsemesteret 2020.

En krevende situasjon

Det er ingen enkel beslutning som ligger til grunn for avlysningen, og det er mange tungtveiende årsaker som ligger til grunn.

 • Utenriksdepartementet fraråder reise til alle land, inntil videre.
 • Alle våre partnerland er påvirket av pandemien gjennom stor belastning på helsetjenester. Samtidig er også infrastruktur som transport, matforsyning, tilgang til smittevernutstyr osv. hardt presset.
 • Per dato er det ikke mulig å fly ut av Norge.
 • Per dato er det ikke mulig å få reiseforsikring.
 • Per dato er det ikke mulig å få konsulær bistand, dersom man skulle trenge det når man er i utlandet.
 • Per dato er det svært vanskelig å bli evakuert fra utlandet.
 • Flere land har stengt grenser.

Usikkerhet gjør det vanskelig

Det er flere scenarier for utviklingen de neste 12 månedene, og mest sannsynlig vil pandemien gå frem og tilbake i ulike faser i ulike deler av verden, land og regioner.
VID vurderer derfor at internasjonale reiser mest sannsynlig vil være meget vanskelig å gjennomføre i lang tid fremover. I tillegg er det sannsynlig at mulighetene for forsvarlig helsebehandling vanskeliggjøres vesentlig, og helsevesenet vil være overbelastet i mange land som VID sender studenter til.

Også av hensyn til økonomisk risiko for studentene

Utenlandsopphold fordrer mange forberedelser for studenter, og i mange tilfeller økonomiske forpliktelser. Følgende kriterier har også vært viktig i vurderingen av høstsemesteret 2020

 • Avhengig av destinasjon så må vaksine-regimer starte lang tid før studentene drar
 • Noen må si opp, eller søke permisjon fra arbeidsforhold
 • Noen må si opp bolig, eller organisere framleie av bolig
 • Studentene må skaffe bolig i utlandet, og eventuelt innbetale depositum
 • Studenter som drar gjennom for eksempel Atlantis må innbetale til avgifter og inngå bindende kontrakter om dette.
 • Depositum eller forhåndsbetaling på skolepenger er også aktuelt noen steder
 • Visum må søkes tidlig og koster penger. Det kan også innebære reiseaktivitet til ambassade utenfor Norge.

Rektor Bård Mæland synes det er veldig synd at VID må avlyse alle utenlandsopphold til høsten, men mener likevel det er en riktig beslutning:

- Svært mange norske høyskoler og universitet har allerede avlyst all utenlandspraksis for helsefag og lærerstudenter. Flere har også avlyst utveksling utenfor Europa for hele høstsemesteret.
- Det smerter oss å måtte avlyse utveksling høsten 2020, men vi gjør det ut fra en totalvurdering av risiko, både med tanke på studentenes økonomiske forpliktelser, helse og mulighet for evakuering ved sykdom eller andre hendelser.

Rektor Bård Mæland synes det er veldig synd at VID må avlyse alle utenlandsopphold til høsten, men mener likevel det er en riktig beslutning.