Nyheter

Utlysing av Erasmus+ restmidler til ansatte, skoleåret 2018/2019

Utlysing av Erasmus+ restmidler til ansatte, skoleåret 2018/2019

Både vitenskapelig ansatte og teknisk- administrativt ansatte kan søke. Midlene kan brukes for å besøke en partner for å undervise studenter, eller for å dra til utlandet for å tilegne seg en relevant kompetanse. Søknadsskjema og ytterligere informasjon om Erasmus+ programmet finnes på nettsidene om Erasmus+, under internasjonalt kontor. Merk at tildelte midler må knyttes til aktivitet som gjennomføres i løpet av studieret 2018/2019.

Søknadsfrist er 10. november. Søknader sendes til intl@vid.no.