Nyheter

Utlysing - NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid

Utlysing - NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid

Utlysing - NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid

NORPART støtter langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og utvalgte partnerland i det globale sør.

Det avholdes digitalt søknadsseminar den 17.mars 2021. Mer informasjon kommer på DIKU sin nettside.

Aktuelle prosjekter bes meldes inn til prosjektstøtte i VID.

Hva kan søkes støtte til?

NORPART støtter prosjekter som:

  • Styrker partnerskap for høyere utdanning mellom Norge og partnerland i det globale sør
  • Øker kvaliteten og internasjonaliseringen av studieprogrammene ved de deltakende institusjonene
  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker studentmobiliteten mellom Norge og partnerland i det globale sør