Nyheter

Veileder for ansatte for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Veileder for ansatte for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Veileder for ansatte for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Forutsetninger

 • Hold avstand – minimum en meter mer hvis mulig
 • Vask/sprit hendene ofte
 • Hold deg hjemme selv med lette forkjølelsessymptomer

Følgende kan få tilgang campus etter 18. mai

 • Studenter som trenger tilgang for at studieprogresjonen skal opprettholdes – eksempelvis for ferdighetstrening.
 • Studenter som enten har for dårlige studievilkår hjemme, eller av psykososiale årsaker trenger tilgang til campus, kan få tilgang.
 • Ansatte som trenges for å åpne bibliotekstjenester noe mer.
 • Ansatte som trenges for å gjennomføre ferdighetstrening o.l.
 • Ansatte som etter avtale med nærmeste leder får noe mer tilgang til kontorarbeidsplass.

Tilgangsstyring for Ansatte

 • Ansatte som må være til stede for å gjennomføre ferdighetstrening får tilgang.
 • Ansatte i bibliotek får tilgang. Biblioteksleder utarbeider turnusordning.
 • Andre ansatte kan få tilgang etter avtale med nærmeste leder. Nærmeste leder må bl.a. vurdere hvor mange som kan være på jobb på campus samtidig ut i fra smittevernhensyn – en meter regelen må kunne opprettholdes - og ut i fra kontinuitetsplanlegging.
 • Tilgang forutsetter at nærmeste leder lager turnusordninger.

Unngå kollektivtrafikk, og bruk denne veilederen for tilbakeføring til arbeidsplass:

Smittevernskurs

"Kurs i smittevern for ansatte og studenter ved VID" er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB, og det er utviklet i forbindelse med gradvis åpning av UiB etter utbruddet av koronaviruset. VID oppfordrer varmt alle studenter og ansatte som gradvis kommer tilbake til campus fra 18. mai, til å ta kurset.

Kurset ligger i Canvas. Klikk her for å ta kurset.

Eksamen på campus/annet eksamenslokale

For noen studenter vil det vil bli avholdt muntlige og skriftlige eksamener på campus eller i leide lokaler i slutten av mai og i juni. Eksamensdatoene ligger på studentweb. I tillegg vil de studentene det gjelder, i god tid før eksamen, få informasjon om oppmøtested og smittevernstiltak.

Spørsmål kan rettes til eksamen@vid.no

Grupperom og undervisningsrom

Et begrenset antall undervisningsrom og grupperom holdes åpne. Dette av hensyn til renhold.

De rom som er tilgjengelig for bruk merkes med maksimalt antall personer som kan være i rommet. I praksis vil det normalt bety halvparten av det antall som vanligvis kan være i rommet. Rom med to dører (en for inn og en for ut) prioriteres. Rommene gjøres bookbare for studenter, jf beskrivelse over.

Fellesområder

 • Kantine holdes stengt.
 • Te og kaffe kan kokes i kjøkken/tekjøkken for ansatte, men kjøleskap og vaskemaskin kan ikke brukes. Dette betyr at den enkelte må ha egen kopp og matpakke.
 • Lunsj kan inntas sammen med andre, men med avstandsreglene intakt.

Bibliotek

Åpningstid for bibliotekene varierer lokalt, og oppdateres på følgende sider:

Særskilte hygienetiltak fremover

Det blir renhold daglig, med ekstra fokus på håndtak, gelendere, flater, toaletter, vasker. Renhold bestilles ut i fra bruk av rom.

Tastatur og pult vaskes hver dag etter bruk, eller når du går ut av et grupperom.