Nyheter

Veileder for studenter for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Veileder for studenter for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Veileder for studenter for gradvis åpning av campus fra 18. mai 2020

Forutsetninger

  • Hold avstand – minimum en meter eller mer hvis mulig
  • Vask/sprit hendene ofte
  • Hold deg hjemme selv med lette forkjølelsessymptomer

Følgende grupper studenter kan få tilgang

  • Studenter som trenger tilgang for at studieprogresjonen skal opprettholdes – eksempelvis for ferdighetstrening.
  • Studenter som enten har for dårlige studievilkår hjemme, eller av psykososiale årsaker trenger tilgang til campus, kan få tilgang.
  • For studenter ved VID Tromsø på campus UiT er undervisningen for dette semesteret avsluttet. Det er en ambisjon å avvikle eksamen elektronisk, og følg med på nettsidene til UiT for oppdatert informasjon om tilgang til campus på UiT: https://uit.no/korona

Smittesporing

Av hensyn til smittesporing, må VID ha kontroll på hvem som er på campus.
For alle campuser defineres et visst antall grupperom og lesesaler som kan benyttes. Ved VID Bergen booker studentene disse selv. Ved VID Sandnes og Stavanger booker studentene grupperom/lesesalsplass innen kl. 12 arbeidsdagen i forveien via studentservice. Ved VID Oslo bookes grupperom/lesesalsplass innen kl. 12 arbeidsdagen i forveien ved å sende epost til drift@vid.no. Bare de rom som er åpne for booking kan benyttes, og hvert rom vil ha et definert maksantall personer som kan være i rommet samtidig. Systemet er tillitsbasert og forutsetter at rommene blir renholdt hver dag.
Bare de rom som er åpne for booking kan benyttes, og hvert rom vil ha et definert maksantall personer som kan være i rommet samtidig. Systemet er tillitsbasert og forutsetter at rommene blir renholdt hver dag.

Smittevernskurs

"Kurs i smittevern for ansatte og studenter ved VID" er utarbeidet av bedriftshelsetjenesten ved Universitetet i Bergen i samarbeid med ressurspersoner innenfor det medisinske miljøet ved UiB. VID har fått tilgang til kurset av UiB, og det er utviklet i forbindelse med gradvis åpning av UiB etter utbruddet av koronaviruset. VID oppfordrer varmt alle studenter og ansatte som gradvis kommer tilbake til campus fra 18. mai, til å ta kurset.

Kurset ligger i Canvas. Klikk her for å ta kurset.

Eksamen på campus/annet eksamenslokale

For noen studenter vil det vil bli avholdt muntlige og skriftlige eksamener på campus eller i leide lokaler i slutten av mai og i juni. Eksamensdatoene ligger på studentweb. I tillegg vil de studentene det gjelder, i god tid før eksamen, få informasjon om oppmøtested og smittevernstiltak.

Spørsmål kan rettes til eksamen@vid.no

Fellesområder

  • Kantine holdes stengt.
  • Lunsj kan inntas sammen med andre, men med avstandsreglene intakt.

Bibliotek

Åpningstid for bibliotekene varierer lokalt, og oppdateres på følgende sider:

VID Tromsø, campus på UiT

Universitetsbiblioteket ved UiT har en gradvis gjenåpning av noen av bibliotekene.

Vi tilbyr veiledning på nett og digitale tjenester er tilgjengelige.

Ta kontakt med Universitetsbiblioteket: post@ub.uit.no

Besøk Universitetsbibliotekets nettside

Når det gjelder det lokale håndbiblioteket på KUN kan det åpnes ved behov, ta kontakt med Stine på epost: stine.teigen@vid.no for nærmere avtale