Nyheter

VID bidrar på global konsultasjon om innovasjon for å nå bærekraftsmålene

VID bidrar på global konsultasjon om innovasjon for å nå bærekraftsmålene

Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.

Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.