Nyheter

VID bidrar på global konsultasjon om innovasjon for å nå bærekraftsmålene

VID bidrar på global konsultasjon om innovasjon for å nå bærekraftsmålene

Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.

Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.

Agendaen var å diskutere utviklingstrekk i konteksten de jobber i, og se på mulighetene trosbaserte sivilsamfunnsorganisasjoner har for å bidra til å nå bærekraftsmålene. Samlingen er en del av fagutviklingsprosjektet «Global Innovation».

Konsultasjonen, som foregikk den 9. -11. november, var den tredje samlingen i prosjektet «Global Innovation» som utføres i regi av Digni. Digni er en norsk paraplyorganisasjon for 20 kirkesamfunn og organisasjoner som driver bistand. Dag-Håkon Eriksen, Phd stipendiat ved VID, leder fagutviklingsprosjektet for Digni på vegne av Senter for verdibasert ledelse og innovasjon. Amos Ounsoubo, masterstudent ved VID og Sigurd Haus ved SIK var også blant bidragsyterne.

Samarbeid må til for å realisere bærekraftsmålene

Hensikten med prosjektet er å få en bedre forståelse av trender og utviklingstrekk som bistandsorganisasjoner må håndtere og forholde seg til mens de arbeider for å realisere bærekraftsmålene. De store utfordringene knyttet til å realisere bærekraftsmålene fordrer innovasjon, og dette prosjektet inspirerer til nytenking i møte med disse utfordringene.

Henrik Sivesind fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, har presentert et Norsk organisasjonslandskap i endring. Inge Herman Rydland fra UD har rapportert om framdrift og utfordringer i arbeidet med bærekraftsmålene. Paul Bendor-Samuel fra Oxford Center for Mission Studies har pekt på globale trender og utviklingstrekk i kirke og misjon. Denne uken delte Utviklingsminister Dag Inge Ulstein norske prioriteringer i bistand og Moderator for the World Council of Churches, Dr. Agnes Abuom, utfordret til likeverdig partnerskap.

I tillegg til disse ekspertene som har delt sine innsikter, har ledere fra de ulike organisasjonene delt sine erfaringer med nye måter å arbeide på i en verden i endring. Særlig har nye former for partnerskap på tvers av det globale sør og nord vært i fokus. Et slikt samarbeid må til for å realisere bærekraftsmålene, - og disse samlingene har gitt kunnskap og inspirasjon til det.