Nyheter

VID deltar i internasjonalt pilotprosjekt med virtuell utveksling

VID deltar i internasjonalt pilotprosjekt med virtuell utveksling

VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).

VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).

VID ble invitert inn i prosjektet Collaborative Online International Learning (COIL) av Peter Lewis ved University of Queensland. Utvekslingen koordineres av Sarah H. Kagan ved University of Pennsylvania. Lewis og Kagan er initiativtakerne til prosjektet.

Tematikken for vårens prosjekt er Comparing Health Care Systems In An Intercultural Context - Covid-19, som er del av emne 13 på 3. år sykepleie og foregår over 10 uker.

Samarbeider i grupper på tvers av land

Studentene blir undervist av internasjonalt anerkjente gjesteforelesere og samarbeider i grupper på tvers av land (og tidssoner) for å lære mer om sykepleie internasjonalt i kjølvannet av Covid-pandemien. Hittil har de vært med på to panelsamtaler med eksperter fra Irland, England, Australia og USA, etterfulgt av diskusjoner i smågrupper på tvers av land.

Eksempler på temaer for forelesningene er: Nursing and Midwifery response to global health crisis, Nursing and Midwifery education and practice response og Logistics and Supply Chain in Pandemic Response. Forelesningene foregår på nett en kveld i uken, etterfulgt av gruppearbeid sammen med studenter fra de andre universitetene.

Belyser pandemien fra ulike sider

22 år gamle Kawthar Maymona Ben Slimen (heretter kalt Maymona) og Sven Bordewich Sivertzen (38) er to av deltakerne i prosjektet:

– Gjesteforeleserne belyser pandemien fra ulike sider. Under siste paneldebatt snakket vi om hvordan den første responsen var da pandemien brøt ut og hvordan ting har endret seg. Vi fikk f eks høre om hvordan sykehusledere måtte omfordele sykepleiere og hvordan sykehus måtte jobbe annerledes. Ressursfordelingen endret seg. Dette var veldig interessant, forteller Maymona.

Maymona hadde praksis på Diakonhjemmet ved en Covid-19 sengepost høsten 2020. Det gjorde inntrykk.

– En av sykepleierne i siste paneldiskusjon uttalte at vi som er sykepleierestudenter nå er de som kommer til å jobbe med Covid pasienter i fremtiden. Da gikk det opp for meg for en fantastisk mulighet vi har til å lære av sykepleierne og foreleserne som holder på med dette nå, sier hun.


Kawthar Maymona Ben Slimen og Sven Bordewich Sivertzen er to av deltakerne i (COIL) prosjektet. De går 3. år sykepleie ved VID Oslo. (Fotokred: private bilder).

Ser viktigheten av internasjonalt samarbeid innen helse

Den virtuelle utvekslingen har ført til flere positive møter med både forelesere og sykepleiestudenter verden over:

– Jeg synes det har vært veldig hyggelig å bli kjent med folk fra de ulike landene. Vi er blitt godt kjent og vi som havner i grupper sammen har lagt hverandre til på sosiale medier, sier Maymona.

Sven er imponert over organiseringen av hele prosjektet:

– Vi er over seksti personer på Zoom under paneldiskusjonene. Det å stille opp med så mange dyktige forelesere og organisere samtalene og ikke minst sammensetningen av det faglige innholdet på det nivået er imponerende. Det hele er lagt opp som en interaktiv læringsprosess for alle parter og skiller seg langt fra det å sitte passivt å følge med på en forelesning. Det er en fantastisk flott måte å lære på, sier han.

Han legger til:

– En annen del av hensikten med prosjektet er å skaffe globale kontakter innenfor profesjonen. Det er viktig å knytte kontakter globalt sett. Vi har så mye å lære av hverandre.

Pandemien endrer sykehusfeltet

USA, Europa, Australia håndterer pandemien på veldig forskjellige måter. Australia har nærmest ikke noe smitte, USA er et kapittel for seg selv og Europa befinner seg i et sted midt i mellom.

– Vi har snakket en del om hvilke endringer pandemien har skapt i helsetjenesten, både i sykehussystemene og i sykepleierutdannelsen. Diskusjonene som går på det helsefaglige og det sykepleiefaglige er utrolig interessant for oss. Det er lærerikt å høre erfaringene fra forelesere, de som jobber som sykepleiere, jordmødre osv., men også fra de andre studentene, sier Sven.

Sven og Maymona avslutter med noen refleksjoner:

– Det blir spennende å se hvilke endringer og rutiner vi kommer til å beholde når pandemien er over, sier Sven.

– Det å samarbeide internasjonalt er utrolig viktig under en pandemi. Det har også gjort meg stolt av å være sykepleiestudent og få være med å gjøre en så viktig samfunnsmessig oppgave, sier Maymona.

Ved spørsmål om COIL kan dere kontakte:

Fakta

En verden av muligheter

Fakta

En verden av muligheter

Christine Grave Meyer

Christine Grave Meyer

Margrethe B. Søvik

Margrethe B. Søvik