Nyheter

VID, Fakultet for helsefag Oslo (FHO), innfører reiseapplikasjon for studenter i praksisstudier ved bachelor i sykepleie våren 2021

VID, Fakultet for helsefag Oslo (FHO), innfører reiseapplikasjon for studenter i praksisstudier ved bachelor i sykepleie våren 2021

VID, Fakultet for helsefag Oslo (FHO), innfører reiseapplikasjon for studenter i praksisstudier ved bachelor i sykepleie våren 2021

VID FHO vil dekke reiseutgifter i praksisstudier utenfor Ruter sone 1.

Løsningen er tilgjengelig for kull som starter sin praksis i 2021. FHO er valgt ut som pilot for utprøvingen av appen.

VID har innført appen for å forenkle og effektivisere registrering av tilbakebetaling av reiseutlegg i praksis. FHO er første fakultet ved VID som skal prøve ut løsningen våren 2021.

FHO har utvidet dekningsområdet for refusjon. Tidligere dekket VID kun utenfor sone 2. Reiserefusjon gjelder et større geografisk område. Den har ikke tilbakevirkende kraft, men gjelder fra praksisperioder med oppstart i 2021.

Hvem omfattes av refusjonsordningen?

Studenter med bosted/ studieadresse i Oslo får en reisegodtgjørelse til praksissteder utenfor Ruters sone 1 i Oslo.

Les mer her!