Nyhet

VID fornøyd med resultatene fra Studiebarometeret

I dag (6. februar) ble resultatene fra Studiebarometeret 2016 offentliggjort av NOKUT. Rektor Ingunn Moser ved VID er fornøyd både med resultatet og den høye svarprosenten.

VID scorer særlig høyt på spørsmålet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på, hvor VID ender på 4.6 av 5 mulige poeng.

VID scorer særlig høyt på spørsmålet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på, hvor VID ender på 4.6 av 5 mulige poeng.

VID scorer særlig høyt på spørsmålet: «Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på», hvor VID ender på 4,6 av 5 mulige poeng, mens landsgjennomsnittet ligger på 4,4 poeng. Også tilfredsheten med studieprogrammet ligger over gjennomsnittet.

60 000 studenter spurt

Hver høst siden 2013 gjennomfører NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen omfatter nesten 60 000 studenter.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram ved VID vitenskapelige høgskole ble bedt om å delta. 549 svarte på spørreundersøkelsen, noe som tilsvarer 73 % svar.

Med utgangspunkt i påstanden «Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på» er skåren for VID 4,2 av 5, noe som er over det nasjonale gjennomsnittet. For de fem campusene er variasjonen fra 3,8–4,6.

VID 2016

VID

Bergen Betanien

Bergen Haraldsplass

Oslo

Sandnes

Stavanger

Nasjonalt

Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på

4,6

4,7

4,6

4,5

4,5

4,5

4,4

Jeg er, alt i alt, tilfreds med det studieprogrammet jeg går på

4,2

4.6

3,8

4.2

4,5

4,4

4,1

Svaralternativer fra Ikke enig = 1 til helt enig = 5

– En svarprosent på 73 % er vi svært fornøyde med! Vi takker studentene våre for engasjementet og lover å følge opp med forbedringsarbeid, sier rektor Ingunn Moser.

Vil analysere resultatene

VID ble etablert 1. januar 2016 og er et resultat av at høgskolene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien og Misjonshøgskolen fusjonerte.

– Vi har ikke så mye å sammenligne med, men Studiebarometeret gir oss et godt datamateriale til arbeidet med å utvikle kvaliteten i utdanningene. Nå skal vi sette oss ned og analysere og bruke resultatene, i samarbeid med studentrepresentanter i fagutvalgene, i ulike høgskoleovergripende utvalg og i studentparlamentet. Det gleder vi oss til, sier Moser.

Publisert av Espen Utaker, 6. februar 2017