Nyheter

VID gratulerer Gunnar Michelsen med vel gjennomført disputas

VID gratulerer Gunnar Michelsen med vel gjennomført disputas

Gunnar Michalsen i midten. Fra venstre: førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og førsteamanuensis Vasilis Galis, IT University of Copenhagen, som var andreopponent. Fra høyre: førsteopponent professor Sylvia Söderström, NTNU og førsteamanuensis Hilde Thygesen, VID vitenskapelige høgskole. Foto: Espen Utaker.

Gunnar Michalsen i midten. Fra venstre: førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og førsteamanuensis Vasilis Galis, IT University of Copenhagen, som var andreopponent. Fra høyre: førsteopponent professor Sylvia Söderström, NTNU og førsteamanuensis Hilde Thygesen, VID vitenskapelige høgskole. Foto: Espen Utaker.

Gunnar Michalsen med veiledere Ingunn Moser og Tor Slettebø. Foto: Espen Utaker.Gunnar Michalsen med veiledere Ingunn Moser og Tor Slettebø. Foto: Espen Utaker.