Nyheter

VID har inngått avtale med Rettsdata

VID har inngått avtale med Rettsdata

VID har inngått avtale med Rettsdata

VID har inngått avtale med Rettsdata

Alle våre studenter har også tilgang til dette via sin Feide-bruker. Det planlegges introkurs i bruken av Rettsdata i midten av februar. Nærmere angivelse av dato og tidspunkt kommer vi tilbake til.

Avtalen gjelder tilgang til Rettsdata Total som beskrives slik:

Rettsdata Total m/Faglitteratur innholder

 • Norsk Lovkommentar til alle Norges lover. Se link: https://www.rettsdata.no/norsk-lovkommentar/ .
 • Søkbar database på rettskilder. Forarbeider, Lover, forskrifter, rettsavgjørelser, tidsskrifter & litteratur.
 • Mine saksmapper og juridisk utdrag eksport. Ink. Varsling, forside, innholdsfortegnelse, sidenummerering og litteratur.
 • 1100 Maler og verktøy med tilhørende prosessveiledninger/sjekklister. Eks. Ansettelsesavtaler, linker til offentlige skjemaer, Salæroppgave, Samboeravtaler, auto utfylling i selskapsrettslige dokumenter, tilsvar, anke og purring med inkassovarsel.
 • Eksterne dybdekilder - rundskriv, vedtak, veiledninger og uttalelser. Nemder, sivilombudsmannen, råd, utvalg, etater, tilsyn, departement, fylkesmennene, riksadvokaten & internasjonale kilder.
 • 11 Spesialfag - aktuelt og nyheter. Arbeidsrett, Fast eiendom, Konkurs og inndrivelse, Selskapsrett, børs og finans, Entreprise-, plan- og bygningsrett, Offentlige anskaffelser, Forvaltningsrett, Skatterett, Barne- og familievernrett, Sivilprosess og Straff.
 • Digital faglitteratur med over 170 ulike fag- og kommentarutgaver. Biblioteket inneholder bøker fra Gyldendal Norsk Forlag, Cappelen Damm Akademisk, Fagbokforlaget og mm. Se link: https://www.rettsdata.no/produkter/total/faglitteratur/

Slik får du tilgang til Rettsdata via Feide

 1. Gå til www.Rettsdata.no
 2. Klikk på knappen 'Logg inn'
 3. Velg 'Logg inn med Feide' (nederst i boksen)
 4. Velg tilhørighet
 5. Skriv inn brukernavn og passord

Ta kontakt på rettsdata@rettsdata.no dersom dere opplever problemer eller har spørsmål knyttet til innlogging.