Nyheter

VID kraftig styrket i statsbudsjettet for 2021

VID kraftig styrket i statsbudsjettet for 2021

Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.

Rektor Bård Mæland er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, men etterlyser ordninger for investering i bygg for private høgskoler.

Økning på nærmere 50 millioner

Budsjettforslaget for 2021 skisserer en total statsstøtte til VID på over 441 millioner kroner (392 mill kr i 2020). Dette er en økning på nærmere 50 millioner fra 2020, og størstedelen av økningen er forventet og i henhold til VIDs planverk og resultater oppnådd i 2019.

Kraftig opptrapping av studieplasser

VID ble tildelt 115 nye studieplasser i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. Disse trappes nå opp, og er fordelt på sykepleie, vernepleie, sosialt arbeid og helsefaglige videre- og masterutdanninger. Tildelte studieplasser er fordelt på utdanningene, og gjør det også mulig å opprette et deltidstilbud innen sykepleie på Helgeland med oppstart høsten 2021, hvor det er en målsetting om å starte opp med et kull på 25 studenter. VID vil også etablere deltidsstudier innen sykepleie og vernepleie i Bærum i 2021.

Totalt utgjør nye studieplasser en økning på 16,9 millioner for 2021. I tillegg kommer det en økning på 9,6 millioner i helårsvirkning for syv stipendiatstillinger innenfor helse- og sosialfag som VID ble tildelt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni 2020. VID har nå totalt 43 stipendiatstillinger finansiert over statsbudsjettet.

- VID er svært godt fornøyd med den foreslåtte tildelingen til VID, og er særlig glad for at de studieplassene som ble tildelt i juni trappes opp. Norge er inne i en krevende tid hvor vi alle må bidra for å holde hjulene i gang og bygge fremtidens Norge. Da er det ekstra meningsfullt å øke kapasiteten til å ta imot enda flere studenter som skal kvalifisere seg innen helse- og sosialfaglige utdanninger. Statsbudsjettet styrker også forskerutdanningen og forskningen innenfor de samme fagområdene, noe som inspirerer til fortsatt kvalitetsarbeid i både utdanning og forskning.

Rektor Bård Mæland er samtidig bekymret for at private høgskoler ikke kommer inn under de samme tilskuddsordninger som statlige institusjoner:

- For at høye faglige ambisjoner innen utdanning og forskning skal lykkes, er VID opptatt av at regjeringen arbeider frem mekanismer innenfor utvikling av bygg- og infrastruktur som også kommer private høgskoler til gode. For VIDs tre pågående campusprosjekter i Oslo, Bergen og Stavanger er dette en svært viktig sak.

Flere studiepoeng og satsning på nye læringsformer

Det har vært en jevn økning av studenter og studiepoengproduksjon siden VID ble etablert 1. januar 2016. VID er i disse dager i ferd med å runde 5000 studenter totalt, og i utkastet til statsbudsjett er det også lagt inn en resultatbasert økning på 9,3 millioner for studiepoengproduksjon fra 2019.

VID også blitt tildelt 5 millioner kr fra DIKU til et prosjekt om nye læringsformer. Dette er nyskapende og prestisjefullt prosjekt innen undervisnings- og vurderingspraksis som forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har uttalt er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene, og har vært et målrettet tiltak under koronapandemien.

Satsning på VIDs misjons- og diakoniarkiv

I tillegg til de øvrige postene har VIDs tilskudd på 3,1 millioner til Misjons- og diakoniarkivet blitt flyttet fra Kulturdepartementet til Kunnskapsdepartementet. VID har i Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv i hvor Misjons- og diakoniarkivet ved VID har blitt tildelt rolle som nasjonal bevaringsinstitusjon for misjon, diakoni, og også kristne kirker og organisasjoner generelt, med unntak av Den norske kirke.

VID vil fremover ha god kontakt med både Kunnskapsdepartementet og Arkivverket i videreutviklingen av denne rollen.