Nyheter

VID og private høgskoler reagerer på at de må betale for å bli kontrollert

VID og private høgskoler reagerer på at de må betale for å bli kontrollert

De private høgskolene får budsjettkutt på 10 millioner kroner for å finansiere Kunnskapsdepartementets nye tilsynsenhet, går det fram av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Tilsynsenheten ble opprettet tidligere i år for å kontrollere hvordan private høgskoler og fagskoler som får statstilskudd bruker pengene.

Kutt på 1,9 millioner

VID vitenskapelige høgskole får et kutt på 1,9 millioner, mens NLA Høgskolen må klare seg med 1,2 millioner mindre neste år på grunn av tilsynet. Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, som også har fått krav om tilbakebetaling av urettmessig statstilskudd, må bidra med kr 911 000 for mer tilsyn.

Rektor Ingunn Moser ved VID vitenskapelige høgskole sier at hun i utgangspunktet synes det er rett og rimelig at det føres tilsyn med all bruk av offentlige midler.

– I vårt tilfelle med at midlene skal komme studentene til gode, og ikke kunne tas utbytte av eller delvis medfinansiere andre ting. Private høgskoler har heller aldri hatt noen tydelig dialog om rapportering, så det hilser vi velkommen, sier hun.

Feil at VID må betale

Hun synes det er feil at VID må betale nesten to millioner for det nye tilsynet.

– Vi er uenige i både fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn og med omfanget og proporsjonene av det hele. Det er drøyt å skulle betale nesten to mill for tilsyn, i tillegg til det vi har ordinært for revisjon, sier hun til Khrono.

Handelshøyskolen BI får et budsjettkutt på 2,16 millioner kroner. Mens BI er størst og må betale mest mest, slipper den lille Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling med kr 18 000 i budsjettkutt for å finansiere departementets tilsynsenhet, skriver Khrono.