Nyhet

VID Oslo samarbeider om kompletterende utdanning for sykepleiere med utenlandsk utdanning

VID Oslo deltar i prosjekt med Diakonhjemmet, Norlandia Care og Sykehjemsetaten i Oslo om kvalifisering av sykepleiere med utenlandsk utdanning.

VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge.  Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.

VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge. Aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE.

Diakonhjemmet, Norlandia Care, Sykehjemsetaten i Oslo (SYE) og VID søkte i vår om tilskudd til et samarbeidsprosjekt for å heve det faglige kompetansenivået i omsorgstjenestene gjennom kvalifisering av medarbeidere med utenlandsk utdanning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå bevilget midler til prosjektet.

Stor mangel på sykepleiere

En NOVA-rapport oppsummerte nylig mangelen på sykepleiere i Norge, basert på tall fra SSB, NAV og KS. Arbeidskraftundersøkelsen til NAV viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge. Dersom beregningene fra SSB slår til, vil det samlet være et underskudd på helsepersonell opp mot 38 000 årsverk i 2030.

Styrker eldreomsorgen med utenlands arbeidskraft

Samtidig har mange ansatte innenfor eldreomsorgen, som kommer fra andre land, en utdanning fra hjemlandet som ikke har blitt godkjent i Norge. De har selv ønske om å arbeide som sykepleiere og innenfor omsorgstjenestene. Norlandia Care, Diakonhjemmet Omsorg og Sykehus, SYE og VID har ønsket å gå sammen for å legge til rette for at disse medarbeiderne skal få norsk godkjenning og anerkjennelse for sin kompetanse. Slik ønsker vi å bidra til både å løse samfunnsutfordringene innenfor helse og omsorg OG til integrering og at mennesker som kommer til landet vårt får brukt sine ressurser og delta i arbeids- og samfunnsliv.

Spesialtilpasset studieopplegg skal gi norsk godkjenning

VID har utviklet et spesialtilpasset, fleksibelt studieopplegg (en «plan B» fagplan i sykepleie) med sikte på å kvalifisere kandidatene for autorisasjon som sykepleiere i Norge. Opplegget skal så langt som mulig integrere studentene i de ordinære studieoppleggene og læringsmiljøene i sykepleie, men tilbyr i tillegg et tilrettelagt opplegg som skreddersys for den enkeltes behov.

I første omgang er dette en pilot og et samarbeidsprosjekt hvor aktuelle søkere må gå via sin arbeidsgiver i Diakonhjemmet, Norlandia Care eller SYE. Dersom det blir vellykket, vil VID søke samarbeidspartnere og finansiering til å kunne tilby det til flere og helst også åpent til alle.

– Vi er glade og stolte over å kunne starte opp dette prosjektet, sier rektor Ingunn Moser. Dette er god integreringspolitikk, god kvinnepolitikk og en mulighet for nyskapende samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører. Vi har gode forutsetninger for å få dette til fordi vi har stor fleksibilitet og muligheter til samarbeid internt i Diakonhjemmet, i tillegg til gode eksterne samarbeidspartnere!

– Nå starter vi prosjektet i Oslo, og hvis erfaringene blir gode, er vi åpne for å utvide med tilsvarende tilbud i flere regioner og eventuelt også flere fagområder, sier Moser.

Publisert av Espen Utaker, 2. august 2017