Nyhet

VID tildelt 8 millioner til helserelatert utdanningsforskning

Norges forskningsråd har innvilget støtte til prosjektet Education for the future in a changing health landscape som prodekan og førsteamanuensis Kari Røykenes ved Fakultet for helsefag, har utviklet sammen med førstebibliotekar, Margrethe B. Søvik, ved VID Bergen.

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

Fantastisk nyhet å få, sier Kari Røykenes som gratuleres av Tove Giske.

FINNUT-programmet fordelte nylig 47 millioner kroner til seks kompetanseprosjekter, med en innvilgelsesprosent på cirka 13 %. Formålet med utlysningen har vært å bidra til brukerrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging i norske forskningsmiljøer, innenfor temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet, offentlig sektor og/eller samfunnet for øvrig.

To ph.d.-prosjekter

Søknaden fra VID inkluderer to ph.d.-prosjekter, som vil bli utlyst i nærmeste fremtid. Prosjektet går over 4 år, og skjer i tett samarbeid med Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus, hvor Guttorm Brattebø og Anita Lyssand er forskningspartnere.

– Dette var en fantastisk nyhet å få, sier prosjektleder Kari Røykenes. Vi tror at et tett samarbeidet mellom praksisfelt og høgskole er avgjørende for å møte utfordringene helsevesenet står overfor i nær fremtid og vi ser frem til å gå i gang med et for oss svært viktig prosjekt der blant annet simulering som pedagogisk metode har en fremtredende plass.

Prosjektet vektlegger betydningen av å kombinere simulering, aktiv læring og informasjonskompetanse/e-læring, og vil inngå i forskningsgruppen Læring i profesjonsutdanning og praksisfelt.

Om prosjektet

The society has a constantly increasing need for professional health workers, and nursing students must be able to meet future demands for health care. Hence, the nursing education must equip students with change competency, information seeking expertise and reflection skills. We therefore propose a project that address the students' need to develop key transferable skills in learning. In detail, we wish to explore ways in which the education can help students develop these skills that will be essential for their professional development as nurses.

Nurses need training in facing unexpected situations in a safe environment (simulation), learn to reflect over their own challenges (active learning), and learn how to use and navigate information resources related to their clinical practice (information literacy). We wish to investigate the combination of simulation and information literacy in a clinical environment, and argue that simulation as a learning method will equip students with the ability to adapt to changes and enable them to work evidence based and stay updated. This will help them meet unanticipated situations as professional nurses.

Publisert av Espen Utaker, 17. mars 2017